Tag Archives: Đầu phun 2D

Vòi phun điều khiển múa 3D

Vòi phun điều khiển múa 3D bao gồm 2 motor step. Motor step nằm phía [...]